Wij denken niet in beperkingen, maar doen in uitdagingen

Wij helpen mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is aan een passende baan, of leer- en werkplek. Wie werkt doet mee en hoort erbij. Waarom een baan of leer- en werkplek voor jou niet altijd vanzelfsprekend is, heeft vaak te maken met een beperking. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn. Maar het kan ook zijn dat jij langere tijd werkloos bent en vanuit een uitkeringssituatie een grotere afstand tot nieuw werk hebt. De Productie is een maatschappelijke onderneming. Een club van leuke mensen met hart voor hun werk, gemotiveerd om jou vooruit te helpen. Om bij ons aan de slag te kunnen heb je een indicatie nodig van de gemeente Raalte.

Hoe het werkt?

De Productie gaat niet uit van jouw beperking(en), maar van wat jij wel kunt en wilt. Dat wil zeggen dat we de tijd nemen om je goed te leren kennen, weten wat je wel en niet kunt, wat je spannend vindt en wat jouw talent is.

Collega’s voor onze sociale werkvoorziening

Wij nemen bedrijven -wij noemen ze Productiepartners- eenvoudig zinvol werk uit handen. Dat kan op onze eigen Productielocatie in Raalte, waar je in je eigen tempo kunt werken en de begeleiding krijgt die jij nodig hebt. Denk aan werkzaamheden als:

  • Verpakken en inpakken
  • Verzamelen, sorteren en samenvoegen van onderdelen
  • Stickers plakken
  • Onderdelen in elkaar zetten
  • Techniek
  • Kwaliteit checken

Ook kunnen we je via de gemeente Raalte plaatsen bij bedrijven in en om Raalte die collega’s zoeken en jouw hulp goed kunnen gebruiken. Je werkt dan zelfstandig, maar hoort echt bij het team van het bedrijf waar jij voor werkt. Waar nodig krijg je natuurlijk steun en begeleiding.

Het bieden van een beschutte werkomgeving

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. De gemeente Raalte is verantwoordelijk voor de uitvoering van Werk (re-integratie) en Inkomen (uitkeringen) en voor het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit kent vele vormen. Van de gemeente Raalte heeft De Productie de opdracht gekregen om een beschutte werkvoorziening te bieden voor mensen die daarmee zijn geholpen. Dit geldt voor de mensen die een indicatie hebben voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en ook voor de kandidaten die vanuit de Participatiewet een indicatie hebben voor nieuw Beschut werk.

Daarnaast biedt De Productie werkervaringsplekken voor met name uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en bekijken we samen met de gemeente of iemand bij De Productie op zijn of haar plek is en bespreken wat met de kandidaat en de gemeente wat passende vervolgstappen stappen gericht op (beschut) werk.


Een beperking, lichamelijk, verstandelijk of psychisch staat jouw stap naar regulier werk blijvend in de weg. Dat betekent niet dat je niet aan het werk kunt. De Productie heeft een eigen Productielocatie waar jij in jouw tempo en met de begeleiding die jij nodig hebt lekker aan de slag kunt met eenvoudig zinvol werk voor onze Productiepartners. Ook kunnen we je een werkervaringsplek bieden voor maximaal 1 jaar bij onze Productiepartners om jouw talent in de praktijk te brengen.

Werken bij De Productie

Ben je geïnteresseerd in werken bij De Productie? Vul het formulier in en wij reageren zo snel mogelijk.