Werken in het groen - De Productie

Groen werk, zoals werken in parken en tuinen, kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen die moeilijk aan werk komen. Door de afwisseling en structuur in werkzaamheden, is werken in het groen een mooie plek waar onze medewerkers zich verder kunnen doorontwikkelen.

Dichter bij de arbeidsmarkt

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking of mensen met een psychische aandoening, kan groen werk een geschikte manier zijn om aan het werk te gaan. Het kan een stabiele en rustige omgeving bieden, waarbij de werknemer zich kan concentreren op het werk en niet op de beperkingen die hij of zij heeft.

Daarnaast kan werken in het groen een positieve impact hebben op de mentale gezondheid van de werknemer. Studies hebben aangetoond dat werken in de natuur kan helpen bij het verminderen van stress, angst en depressie. Dit komt omdat het contact met de natuur een ontspannende en kalmerende werking heeft.

De Productie Raalte kan een belangrijke rol spelen in het bieden van groen werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen wij mensen begeleiden en ondersteunen in het vinden van geschikt groen werk, en kunnen wij iemand opleiden en begeleiden op de werkvloer. Dit kan ertoe leiden dat iemand zich meer zelfverzekerd voelt en beter in staat is om werk te vinden en te behouden in de toekomst.

Rol van De Productie Raalte

Sociale werkvoorziening vanuit De Productie speelt ook een belangrijke rol in het bieden van groen werk dat bijdraagt aan de lokale gemeenschap en het milieu. Zo kunnen wij bijvoorbeeld groene projecten identificeren die bijdragen aan de lokale gemeenschap en het milieu, en deze uitvoeren met de hulp van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan een win-winsituatie creëren waarbij de werknemers worden geholpen om werk te vinden en te behouden en de lokale gemeenschap en het milieu worden verbeterd. Zo kan groen werk op diverse manieren bijdragen aan de lokale gemeenschap en het milieu. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Groen werk kan bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving van de gemeenschap. Bijvoorbeeld door het onderhouden van parken en tuinen, kunnen mensen in de buurt genieten van groene ruimtes die veilig en aantrekkelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verhoogde fysieke activiteit en vermindering van stress.
  • Groen werk kan bijdragen aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het aanleggen van wilde bloementuinen en het aanplanten van bomen, kunnen we de leefomgeving voor wilde dieren verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een grotere variatie aan vogels, insecten en andere dieren in de buurt.
  • Groen werk kan bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken of het aanplanten van bomen, kan de absorptie van CO2 worden vergroot. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een vermindering van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer.
  • Groen werk kan bijdragen aan de opleiding en ontwikkeling van de werknemers. Bijvoorbeeld door de werknemers te trainen in groene technieken, kunnen ze nieuwe vaardigheden en kennis verwerven die hen kunnen helpen in hun toekomstige carrière.

Samenvattend

Groen werk kan een geschikte optie zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat het een ideale werkplek is om verder te ontwikkelen. Sociale werkvoorzieningen zoals De Productie Raalte kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van groen werk aan deze groep mensen, en hen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Ook kan groen werk op diverse manieren bijdragen aan de lokale gemeenschap en het milieu, zoals verbetering van de leefomgeving, vermindering van CO2-uitstoot, verbetering van de biodiversiteit en ontwikkeling van de werknemers.